V posledných rokoch prechádzajú mnohé zo záhrad výraznými zmenami. Ich podoba sa s meniacim životným štýlom pretvára z rýdzo úžitkovej do okrasnej. Ihličnany sú veľmi estetické a majú mnoho možností využitia. Konifery poslúžia ako zelená a pritom dokonalá bariéra, alebo ako zaujímavé solitéry, či už prírodné alebo tvarované. Smreky, tuje, cyprušteky, tisy, jedle, borovice atď. vrátane rôznych ozdobných kultivarov ihličnanov vytvárajú dobré pozadie pre farebné kvetinové záhony. Ihličnany s výnimkou Smrekovca opadavého sú stálo zelené a preto zo svojej krásy nič nestrácajú ani v zimnom období. A práve august je tým najvhodnejším mesiacom na výsadbu, kedy môžete svoju záhradu o ihličnany obohatiť.

Vo výsadbovej jame vymeníme zeminu za FLORIA Substrát na okrasné dreviny, prípadne ešte do substrátu primiešame FLORIA 6 mesačné hnojivo na celú záhradu, rastliny vysadíme a výdatne zalejeme. Na zníženie odparu vody z pôdy sa odporúča v okolí rastliny umiestniť tkanú textíliu a tú zasypať mulčovacou kôrou.